Ecen Sigorta
15 Ağustos 2018 Çarşamba
Anasayfa > SİYASET > Yurtbay: “Türk ekonomisinin, daha iyi olmasını istiyoruz”

Yurtbay: “Türk ekonomisinin, daha iyi olmasını istiyoruz”

12.03.2018 15:11 12 14 16 18 yazdır
Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay, Türkiye Ekonomi Raporunu basın ve kamuoyuyla paylaştı.
Yurtbay: “Türk ekonomisinin, daha iyi olmasını istiyoruz”


 

Nilay Meryem ÇÖMLEK

 

İşsizlik, enflasyon, büyüme, faiz, borçlar, dış ticaret, bütçe değerlendirmeleri gibi ana başlıkları basına sunan Yurtbay, “Bu gidiş hayra alamet değil. Biz uyarı vazifemizi yerine getiriyoruz. Bu böyle gitmez. Önümüzdeki yıllarda Türk ekonomisinin, beklentimizden daha iyi olmasını istiyoruz.” dedi.

 3 milyon 287 bin kişi işsiz!


Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerine göre ülkemizde her 5 gençten birinin işsiz olduğuna dikkat çeken Saadet Partisi İl Başkanı Yurtbay, “TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre, sayısal olarak 3 milyon 287 bin insanımız işsizdir. Yıllardan beri işsizlik oranı yüksek düzeyde seyrediyor. Bu durum iyi değildir. Ülkemizde her 5 gençten biri işsizdir. Dileğimiz bu ülkede yaşayan her insanımızın iş bulup çalışması ve dolayısıyla işsizlik oranının düşük olmasıdır.” diye konuştu.


Enflasyonda hedef yüzde 83 aşıldı


2017 yılında yüzde 6,5 olarak belirlenen enflasyon hedefini tutturulamadığını belirterek enflasyonda hedefin yüzde 83,4 aşıldığının altını çizen Yurtbay, “Enflasyondaki artış tüm toplum kesimlerini çiftçi, işçi, memur ve emeklilerimiz ile esnafımızı etkilemektedir. İktidar, enflasyon konusunda maalesef geçmiş yıllarda olduğu gibi, 2017 yılında da yüzde 6,5 olarak belirlenen enflasyon hedefini tutturamamış ve enflasyonda hedef yüzde 83,4 aşılmıştır. AK Parti iktidarı ekonomide verdiği her sözü revize ediyor. İnşallah bu defa 2018 yılı için verdiği yüzde 7’lik enflasyon hedefini tutturabilir, revize etmez.Tüketiciyi yakından ilgilendirdiği için, biz daha çok TÜFE üzerinde duruyoruz. Aralık 2017’de Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) göre enflasyon yüzde 1.37 oldu. Yıllık ÜFE’de yüzde 15.47 gibi çok yüksek bir düzeyde gerçekleşti. ÜFE’nin yüksek olması müteakip aylarda TÜFE’nin de yüksek seyretmesine sebep olmaktadır. Bunun anlamı halkımız önümüzdeki bir kaç ay daha yüksek enflasyon (TÜFE) ile yaşayacaktır.” ifadelerini kullandı.


Büyüme rakamları 29 Mart’ta açıklanacak


Büyümeye ilişkin 2017 yılının son çeyreğine ve tamamına ait verilerin 29 Mart 2018’de açıklanacağını aktaran Yurtbay, “Bu yüzden bu raporumuzda büyüme ile ilgili kapsamlı açıklama yapmaya gerek duymuyorum.” dedi.

 “Faiz ülke ekonomisine yüktür”


Faizlerin ve borçların ülke ekonomisine büyük bir olduğunu ifade ederek dış ticaret rakamlarını da detaylı bir şekilde ele alan Yurtbay, şunları söyledi:

“2017 yılında bütçeden faize 56.7 milyar TL ödeme yapılmıştır. 2018 yılında bütçeden yapılacak faiz harcamalarının miktarı ise 71.7 milyar TL olarak hedeflenmiştir. Görüldüğü gibi, 2018 yılında bütçeden ödenecek faiz miktarı 2017 yılında ödenen faiz miktarından da daha yüksektir.Faizin Türk ekonomisi için nasıl bir bela olduğunu açıklamak için 29 Aralık 2017’de Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan ‘İç Borçlanma Stratejisi Ocak-Mart 2018’ isimli yayının ‘B. Finansman Programı’ başlıklı bölümünün Mart 2018’e ait ‘Hazine Finansman Programı’ kısmından kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Yayında Mart 2018’de hazineden 6 milyar TL’si İç Borç Servisi 18.5 milyar TL’si de Dış Borç Servisi olmak üzere toplam 24.4 milyar TL ödeme yapılacağı kaydedilmektedir. Yayında böyle verildiği için rakamı aynen alıyoruz. İç Borç Servisi ödemleri incelendiğinde ise Mart 2018’de Ana Para ödemesinin sıfır TL olduğu yani hiç Ana Para ödemesi olmadığı, ödemenin tamamının 6 milyar TL faiz harcamasından oluştuğu görülmektedir. Evet, tekrar ediyoruz, faiz ülke ekonomisine yüktür. Ülkemizin bu faiz belasından kurtulması şarttır.Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) ve tahvil piyasasındaki faiz oranının yüksek olması da ayrıca ticari faizlerdeki faiz oranlarının da yükselmesine sebep olmaktadır. Bu durum bankaların karlarının artması, vatandaşın ise ezilmesi demektir.


Ekonominin iyi yönetilmediğinin en büyük göstergesi!


Saadet Partisi olarak biz, Türkiye’nin borçlarının ödenerek bitirilmesini isterdik. Ama maalesef Türkiye’nin borçları gün geçtikçe azalmıyor, artıyor. Merkezi Yönetime ait hem İç Borç Stoku ve hem de Dış Borç Stoku dolayısı ile de Toplam Borç Stoku yıldan yıla artmaya devam etmektedir. 2005 yılında 331,9 milyar TL olan Merkezi Yönetim Toplam Borç Stoku yıllar itibariyle artmış ve 2016 yılı sonunda 760 milyar TL’yi bulmuştur. Merkezi Yönetim Toplam Borç Stoku’ndaki artış 2017 yılında da devam etmiş ve 2017 yılı sonunda Toplam Borç Stoku 876,5 milyar TL’yi bulmuştur. Son 1 yılda Merkezi Yönetim Toplam Borç Stoku 116,5 milyar TL artmıştır. Bu borç miktarı 677,7 milyar TL olarak gerçekleşen 2017 yılı bütçe harcamaları (Bütçe giderleri)’ndan 198,8 (876.5 - 677.7 =198.8) milyar TL daha fazladır. Merkezi Yönetim Toplam Borç Stoku’nun bu durumu Türkiye ekonomisinin iyi yönetilmediğinin en büyük göstergesidir.


“İhracatta artış, ithalat patlama düzeyinde”


TÜİK tarafından 2017 yılının Aralık ayına ve yılın tamamına ait dış ticaret rakamları açıklandı. Bu verilere göre, 2017 yılının Aralık ayında 2016 yılı Aralık ayına göre ihracat yüzde 8.6, ithalat ise  yüzde 25.4 artmıştır. Bunu ‘geçen senenin Aralık ayına göre ihracatta artış, ithalatta ise patlama düzeyinde yükselme vardır’ diye ifade edebiliriz.Dış ticaret açığı ve cari açık ise yıllardan beri yüksek seyrini sürdürmektedir. Türkiye’nin Gerek 2002’de gerek 2016’da ve gerekse 2017’de ithalat ihracattan fazladır ve her üç yılda da dış ticaret açığı vardır. Bu durum, 2002-2016 arasındaki diğer yıllar için de söz konusudur. 2016 yılında 56,1 milyar dolar dış ticaret açığı vardır. 2017 yılında ise 76,7 milyar dolarlık dış ticaret açığı vardır ve bu miktar, 2016 yılının dış ticaret açığından 20.6 (76.7 - 56.1=20.6) milyar dolar daha fazladır. 2017 yılında ihracatta bir artma vardır ama ithalattaki artış daha fazladır. 2016 yılında yüzde 71,8 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılında yüzde 67,2’ye düşmüştür. Bu azalma dış ticaret dengesinin bir yıl öncesine göre kötüleştiğinin işaretidir.


İktidar cari dengeyi sağlayamıyor


2002’de 0.6 milyar dolar olan cari açık 2016’da 32.6 milyar dolar gibi oldukça yüksek bir düzeyde gerçekleşmiştir. Bu iki tarih arasındaki diğer yıllarda da cari açık söz konusudur. Cari açığın fazla olması Türk ekonomisinin iyi yönetilmediğinin işaretidir. 2017 yılı Ocak-Kasım dönemindeki cari açık 39,4 milyar dolardır ve bu cari açık 2016 yılı Ocak-Kasım dönemindeki 28,7 milyar dolarlık cari açıktan 10,7 (39.4 - 28.7=10.7) milyar dolar daha fazladır. Yani 2017 yılında cari açık artışı devam etmektedir. Temennimiz cari açığın olmaması, eğer bu yapılamıyorsa azaltılmasıdır.Ülke ekonomileri değerlendirilirken ihracatın fazla olması, ithalatın ise az olması arzu edilir. Dış ticaret açığı ve cari açığın olması arzu edilmez. Hele hele cari açığın çok yüksek olması hiç istenmez. Almanya’nın ekonomisinin güçlü görünmesinin sebebi dış ticaret fazlasının ve cari dengede fazlasının bulunmasındandır. 15 yıldan beri Türkiye’yi yöneten iktidar maalesef cari açığı ortadan kaldırıp, cari dengenin sağlanmasında bir türlü başarılı olamıyor.”


“Daha iyisini ümit ediyoruz”


Son olarak da 2017 yılı bütçe uygulamaları, faiz harcamaları ile bütçe dengesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Yurtbay, şöyle konuştu:

“2017 yılı bütçesi yapılırken faiz ödemeleri için 57,5 milyar TL para ayrılmış idi. Bunun 56,7 milyar TL’si harcandı. Yani 2017 yılında bütçeden yaklaşık öngörülen miktar kadar faiz ödemesi yapılmış oldu.Ancak faize 2017 yılında verilen 56,7 milyar TL az bulunmuş olacak ki bu miktar; 2018 yılı bütçesinde 71,7 milyar TL’ye, yükseltilmiştir. Bütçeden yapılacak faiz ödemelerinin 2019 ve 2020 yıllarında daha fazla olacağı planlanmıştır. Faiz ödemeleri nasıl arttırılmasın ki. Borçlar başlığı altında açıkladığım üzere, Merkezi Yönetim Toplam Borç Stoku Türkiye Bütçesi’nden fazladır. İktidarı uyarıyoruz. Bu gidiş pek hayra alamet değil. Önümüzdeki yıllarda Türk ekonomisi, iktidarın beklentisinden daha iyi olur diye ümit ediyoruz.

 

“AK Parti’nin lügatinde ‘Denk Bütçe’ sözcüğü yok”


2017 yılı bütçe dengesi negatif olarak planlanmıştı ve ön görülen açık 46,9 milyar TL idi. Sene sonunda bütçe 47,4 milyar TL açık verdi. Buna göre 2017 yılı sonunda bütçe açığı yaklaşık öngörülen miktar kadar olmuştur diyebiliriz. 2018 yılı bütçesindeki bütçe açığı 65,9 milyar TL olarak hedeflenmiştir. Bu açık 2019 yılı bütçesinde de 73,2 milyar TL’ye yükseltiliyor. Anlaşılan o ki, AK Parti’nin lügatinde ‘Denk Bütçe’ sözcüğü hiç yok. Vergilere zam yapılarak, benzin, motorin gibi akaryakıt ürünlerinin fiyatı yükseltilerek vatandaştan alınan paraların nerelere sarf edildiği belli oluyor. Evet, vatandaştan alınan paralar faize, borç ödemelerine ve bütçe açıklarının kapatılmasına gidiyor. Dileğimiz 54. Erbakan Hükümeti’nin yaptığı gibi denk bütçe yapılarak bütçe açığının ortadan kaldırılması, bu yapılamıyorsa hiç değilse bütçe açığının azaltılmasıdır.”

 

 

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri