Ecen Sigorta
19 Eylül 2018 Çarşamba
Anasayfa > EĞİTİM > YKS için geri sayım devam ediyor!
YKS için geri sayım devam ediyor!

YKS için geri sayım devam ediyor!

26.06.2018 10:33 12 14 16 18 yazdır
Bartın’da üniversite hayali kuran binlerce aday 30 Haziran’da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) kilitlendi.


NİLAY MERYEM ÇÖMLEK

30 Haziran Cumartesi günü uygulanacak olan 2018-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT),1 Temmuz’da tarihinde uygulanacak olan 2018-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Bu yıl ilk kez düzenlenecek YKS ve Temel Yeterlilik Testi(TYT) için geri sayım başlarken ÖSYM Bartın da dahil olmak üzere sınava girecek olan tüm adayları ilgilendiren bir duyuru yayınlayarak önemli bir uyarıda bulundu. Tüm adayların dikkat etmesi gereken bu uyarıya göre; 2018-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.  2018-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.


Sınav nasıl uygulanacak?


Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), YÖK'ün verdiği karara göre 30 Haziran1 Temmuz tarihleri arasında iki oturum şekilde yapılacak. Bu kapsamda, YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekiyor.
Sınav başladıktan sonra kimse salonlara alınmayacak


Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.


Kuralları adaylara okuyacak


Adaylar, sınav salonuna sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya pasaportları kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklar. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı/pasaportunu sırasının üzerine koyacak. Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların kimlik kontrollerini yapacak ve Sınava Giriş Belgelerini toplayacaklar. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak; üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kâğıtları ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacak.


Adayın sorumluluğunda olacak


Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacak. Adaylar, kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra, kitapçığın kapağı üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, salon no. ile sıra no. bilgilerini dolduracak ve soru kitapçık numarasını cevap kâğıdındaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazıp kodlayacaklar. Bu işlemin doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı, hem soru kitapçığının hem de cevap kâğıdının ilgili alanında yine aday tarafından onaylanacak. Cevap kâğıdı üzerine soru kitapçığı numarasının doğru ve eksiksiz kodlanmasından sınav görevlileri değil adayın kendisi sorumlu olacak. Daha sonra salon görevlileri, adayın soru kitapçığı üzerinde yer alan soru kitapçığı karekod etiketini, salon aday yoklama listesinde bu kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştıracaklar.


Salon başkanını bilgilendirmeleri gerekiyor


Sınava giren adayların, kendilerine verilen soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını kontrol edip kendi durumlarına ve Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilere uygun sınav evrakı olduğundan emin olmaları aksi takdirde salon başkanını bilgilendirmeleri gerekiyor. Gerekli incelemeyi yapmadan soru kitapçığını ve cevap kâğıdını kabul ederek sınava devam eden adayların, sınav evrakının yanlışlığından oluşacak sorunların tüm sorumluluğu kendilerine ait olacak.
Son 15 dakikada çıkmak yasak!


Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların; TYT’de sınav süresinin ilk 100 dakikası, AYT’de sınav süresinin ilk 135 dakikası, YDT’de sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa sınav salonundan çıkmaları yasak. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecek. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmayacak ve belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecek. Bu süreler dışında sınavını tamamlayan adaylar, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine eksiksiz teslim ederek sınav salonundan ayrılabilecek.


Kurallara uymayanların sınavı geçersiz sayılacak!


Sınav süresince adayların; konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları, müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları, soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları, birbirlerinden kalem, silgi gibi şeyler alıp vermeleri, sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları, sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri, sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasak. Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak. Sınav kurallarına uymak adayın temel görevi ve kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecek. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilecekler. Uyarılmış olsun veya olmasın, kurallara aykırı davranışta bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya görevlilerin raporlarına açıkça yazılacak ve bu adayların sınav sonuçları, geçersiz sayılacak. Adaylar, sadece soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilecekler. Adayların soruları veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmaları da kesinlikle yasak. Sınav sonunda soru kitapçıkları da toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecek. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkan veya Sınava Giriş Belgesini teslim etmeyen adayların sınavı geçersiz sayılacak. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacak. Sınav görevlilerinin tutanaklarının yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde sınav kurallarının ihlal edilip edilmediğinin tespitinde delil olarak kullanılacak. Sınav görevlileri tarafından tutanakta belirtmemiş olsa da kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde kural ihlali yaptığı tespit edilen adayların sınavı iptal edilecek. ÖSYM Temsilcileri sınav sırasında sınav salonlarını denetleyebilecek, gerekli gördükleri takdirde kimlik kontrollerini yapabilecekler.


Sınavda hangi testler yer alacaktır?


TYT’de ortak müfredata dayalı Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacak. Adaylar, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim programlarından (müfredat) sorumlu olacak. AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecek. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklar. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabilecekler. Bu oturumda lise müfredatı esas alınacak. YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacak. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek. Bütün adayların TYT’ye girmesi zorunludur. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT’ye ek olarak AYT veya YDT’ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunlu olacak.


Sonuçlar nasıl duyurulacak?


Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin ‘https://sonuc.osym.gov.tr’ internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak. Sonuçlarda testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı, TYT puanı ve başarı sırası varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), Yerleştirme puanları ve başarı sıraları yer alacak. Sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sonuçlar açıklanacak. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sundu. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılacak.  Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılacak.

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri