Ecen Sigorta
20 Temmuz 2018 Cuma
Anasayfa > EĞİTİM > Lisansüstü eğitim için başvurular devam ediyor
Lisansüstü eğitim için başvurular devam ediyor

Lisansüstü eğitim için başvurular devam ediyor

21.12.2017 09:53 12 14 16 18 yazdır
Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü eğitim başvuruları devam ediyor. 18 Aralık'ta başlayan başvurular 25 Aralık Pazartesi günü sona erecek.


Nilay Meryem ÇÖMLEK

Bartın Üniversitesi geçtiğimiz günlerde Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, lisansüstü eğitim programlarına öğrenci alımı yapılacağını duyurmuştu. Yapılan duyuruya göre 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne 18 yüksek lisans, 3 doktora öğrencisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne 30 yüksek lisans, 5 doktora öğrencisi, Fen Bilimleri Enstitüsü'ne 115 yüksek lisans, 27 doktora öğrencisi, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün bazı Anabilim Dallarına 183 tezsiz yüksek lisans öğrencisi alınacak.

Başvuru yapacak olan adayların 18-25 Aralık 2017 tarihleri arasında "http://ubys.bartin.edu.tr/"web adresinden "Menü", "Başvuru İşlemleri" ve "Enstitü Başvurusu" kısmına tıklayarak online başvuru formunu doldurmaları ve gerekli belgeleri yüklemeleri gerekiyor.


Eğitim Bilimleri'ne 18 yüksek lisans, 3 doktora öğrencisi alınacak


Bartın Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi için Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı'na Eğitim Programları ve Öğretim alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak koşuluyla 3 doktora öğrencisi, 7 tezli yüksek lisans öğrencisi, Eğitim Bilimleri Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı'na 7 tezli yüksek lisans öğrencisi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalına Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği ve Pedagojik Formasyon Sertifikalı Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümü mezunları olmak koşuluyla 4 tezli yüksek lisans öğrencisi alınacak.


Sosyal Bilimler'e 30 yüksek lisans, 5 doktora öğrencisi


Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı'na 7 tezli yüksek lisans öğrencisi, Bülent Ecevit Üniversitesi ile ortak İktisat Anabilim Dalı'na Ekonometri, Maliye ve İktisat Bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak koşuluyla 11 tezli yüksek lisans öğrencisi, İşletme Anabilim Dalı'na 12 tezli yüksek lisans öğrencisi, Karabük Üniversitesi ile ortak Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'na Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Felsefe, Sosyoloji veya Uluslararası İlişkiler alanlarının herhangi birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak koşuluyla 5 doktora öğrencisi alınacak.


Fen Bilimlerine 115 yüksek lisans


Fen Bilimleri Enstitüsü Bülent Ecevit Üniversitesi ile ortak Biyoloji Anabilim Dalı'na Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Biyoloji Bölümü veya Kimya Bölümü lisans mezunu olmak koşuluyla 5 tezli yüksek lisans öğrencisi, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı'na İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak koşuluyla 11 tezli yüksek lisans öğrencisi, Makina Mühendisliği Anabilim Dalı'na Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak koşuluyla 12 tezli yüksek lisans öğrencisi, Bülent Ecevit Üniversitesi ile otak Matematik Anabilim Dalı'na Fen Fakültesi Matematik Bölümü lisans mezunu olmak koşuluyla 3 tezli yüksek lisans öğrencisi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı'na Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Gemi İnşaat ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak koşuluyla ise 15 tezli yüksek lisans öğrencisi alınacak.
27 doktora öğrencisi


Yine Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı'na Orman Endüstri Mühendisliği, Kimya, Ekonometri, Biyoloji, Bitki Koruma, Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği, İnşaat Mühendisliği, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Malzeme Bilimi Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak şartıyla 12 tezli yüksek lisans öğrencisi, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans mezunu olmak koşuluyla da 12 doktora öğrencisi, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı'na Orman Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü lisans mezunu olmak şartıyla 37 tezli yüksek lisans öğrencisi, tezli, yüksek lisans mezunu olmak şartıyla 6 doktora öğrencisi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı'na Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Mimarlık Bölümü veya Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu olmak şartıyla 20 tezli yüksek lisans öğrencisi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı,  İç Mimarlık Anabilim Dalı, Mimarlık Anabilim Dalı, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı veya Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı tezli yüksek lisans mezunu olmak şartıyla ise 9 doktora öğrencisi alınacak.


İşte başvuru koşulları


Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak olan T.C. vatandaşlarının; Lisans Diplomasına sahip olması, Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylanmış olması, ALES'ten başvurulan programın puan türünde en az 55 standart puan alınmış olması, varsa YDS, YÖKDİL veya eşdeğerindeki yabancı dil belgesine sahip olması ve koşullarda yer alan mezuniyet şartlarını taşıması gerekiyor. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulu'nca kabul edilebilir. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) son 5 yıl içerisinde alınan puanlar geçerlidir.

Yabancı uyrukluların da Lisans Diplomasına sahip olması, koşullarda yer alan mezuniyet şartlarını taşıması gerekiyor. Yabancı uyruklularda ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES koşulu aranmıyor. Yabancı uyruklu adayların başvurularında Türkçe dil şartı aranmaz. Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8'inci madde hükümlerine göre başarılı olan adaylardan Türkçe yeterlik belgesi mevcut olanların kayıtları yapılır; Türkçe yeterlik belgesi olmayan adaylara en fazla iki yarıyıl hazırlık süresi verilir. Bu süre öğrenim süresinden sayılmaz. Bu süre sonunda dil şartını sağlamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylarda Türkçe dil koşulu aranmaz.


Doktora için başvuru koşulları


Doktora Programına başvuru yapacak olan T.C vatandaşı ve yabancı uyruklu adayların Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olması gerekiyor. 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir. T.C vatandaşlarında yurtdışından alınmış yüksek lisans diplomalarının denkliğini YÖK'e onaylatmış olmak şartı yabancı uyruklu öğrenciler için aranmıyor.

Doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması gerekiyor. Yabancı dil sınavından son 5 yıl içerisinde alınan puanlar geçerli sayılıyor. ALES'ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olmak ve yabancı uyruklular için YÖK tarafından geçerliliği tanınan kurumların düzenlediği Türkçe kurslarından herhangi birini başardıklarını belgelemek gerekiyor. Doktora programlarına başvuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimlerinden birini, Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylarda Türkçe dil koşulu aranmıyor. Ayrıca başvuru yapabilmek için koşullarda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak gerekiyor.
Değerlendirme ve öğrenci kabulü


Tezli Yüksek Lisans Öğrenimine Kabulde Başarı Notu (T.C. Vatandaşları için); ALES standart puanının yüzde 50'si, lisans genel not ortalamasının yüzde 20'si, bilim sınav puanının yüzde 20'si ve varsa YDS, YÖKDİL veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının yüzde 10'u alınarak hesaplanıyor. Bilim sınavının yazılı ve mülakat şeklinde yapılması halinde değerlendirmede yazılı sınav notunun yüzde 15'i, mülakat notunun yüzde 5'i alınıyor. Yabancı dil puanı olmayanların yüzde 10'u sıfır kabul ediliyor. Yapılan değerlendirmede, 100 puan üzerinden en az 60 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde tezli yüksek lisans programlarına kabul ediliyor.

T.C. Vatandaşları için Doktora Öğrenimine Kabulde Başarı Notu; ALES standart puanının yüzde 50'si, bilim sınav puanının yüzde 20'si, yüksek lisans not ortalamasının yüzde 20'si ve YDS, YÖKDİL veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının yüzde 10'u alınarak hesaplanıyor. Yapılan değerlendirmede 100 puan üzerinden en az 70 puan sağlayanlar başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul ediliyor.

Yabancı uyruklular için Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenimine Kabulde Başarı Notu; Lisans genel not ortalamasının yüzde 40'ı, bilim sınav puanının yüzde 40'ı ve varsa YDS, YÖKDİL veya eşdeğerindeki yabancı dil puanının yüzde 20'si alınarak hesaplanıyor. Bilim sınavının yazılı ve mülakat şeklinde yapılması halinde değerlendirmede yazılı sınav notunun yüzde 30'u, mülakat notunun yüzde 10'u dikkate alınıyor. Yapılan değerlendirmede, 100 puan üzerinden en az 50 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde tezli yüksek lisans programlarına kabul ediliyor. Lisansüstü programlara kabuldeki sıralamada puanların eşitliği halinde sırasıyla bilim sınav notu, yabancı dil sınav puanı ve ALES puanı fazla olana öncelik veriliyor.


Bilim sınavı 27 Aralık'ta


Tezli yüksek lisans ve doktora için 27 Aralık Çarşamba günü bilim sınavı yapılacak. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları için başvuracak olan adayların bilim sınavına girmesi zorunluluğu bulunuyor. Adayların online başvuruları Enstitü tarafından onaylandıktan sonra sistemden alacakları sınava giriş belgesi ve ayrıca nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport gibi özel kimlik belgesi ile sınava girmeleri gerekiyor.


Kesin kayıtlar şahsen yapılacak


Adayların kesin kayıt işlemlerini şahsen yaptırmaları gerekiyor. Mazereti sebebiyle gelemeyecek adaylar, bir başka kişiye noterden vekâlet vermeleri suretiyle kayıt işlemlerini yaptırabilecekler. Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilecek. Belgelerinden bir tanesinin eksik olması halinde müracaatlar kabul edilmeyecek olup, adayların kesin kaydı yapılmayacak. Başvuru bilgilerinin yanlış beyan edilmesi halinde öğrenciler kesin kayıt hakkından yararlanamayacaklar.


Dersler 5 Şubat'ta başlayacak


Tezli Yüksek Lisans ve doktora öğrencilerinin bilim sınavı sonucu 29 Aralık 2017 tarihinde ilan edilecek. Kayıt hakkı kazanan asıl öğrencilerin, 2-8 Ocak 2018 tarihleri arasında; yedek öğrencilerin, 9-10 Ocak 2018 tarihleri arasında kayıt yaptırmaları gerekiyor. Dersler 5 Şubat 2018'de başlayacak.


183 tezsiz yüksek lisans öğrencisi alınacak


Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı'na lisans mezunu olmak koşuluyla 22, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı'na Orman Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü veya Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak koşuluyla 27 uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencisi alınacak.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Girişimcilik Anabilim Dalı'na lisans mezunu olmak koşuluyla 42, İşletme Anabilim Dalı'na lisans mezunu olmak koşuluyla 42, Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı'na lisans mezunu olmak koşuluyla 50 uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencisi alınacak.


Dönemlik eğitim ücreti bin 500 lira


Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programı için dönemlik eğitim ücreti Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı için bin 200 TL, diğer anabilim dalları için ise dönemlik bin 500 TL olarak belirlendi.

Lisans Diplomasına sahip olan öğrenciler Tezsiz Yüksek Lisansa başvuru yapabilirler. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerinin, YÖK tarafından onaylanmış olması gerekiyor. Ayrıca Tezsiz yüksek lisansta, lisans not ortalaması, ALES ve yabancı dil koşulu aranmıyor. Bunların haricinde de koşullarda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak gerekiyor.

Uzaktan Öğretim Tezsiz yüksek lisans öğrenimine kabulde; başvuran adaylar lisans genel not ortalaması sıralamasına göre kontenjan dahilinde programlara yerleştirilecekler.


Kesin kayıtlar şahsen yapılacak


Adayların kesin kayıt işlemlerini şahsen yaptırmaları zorunludur. Mazereti sebebiyle gelemeyecek adaylar, bir başka kişiye noterden vekâlet vermeleri suretiyle kayıt işlemlerini yaptırabilecekler. Tezsiz Yüksek Lisans adaylarından, lisans derecelerini başvurdukları programdan farklı alanlardan almış olan adaylara 1 yıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Belgelerinden bir tanesinin eksik olması halinde müracaatlar kabul edilmeyecek. Başvuru bilgilerinin yanlış beyan edilmesi halinde, öğrenciler kesin kayıt hakkından yararlanamayacaklar.


2 Ocak'ta başlayacak


Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin bilim sınavı sonucu 29 Aralık 2017 tarihinde ilan edilecek. Kayıt hakkı kazanan asıl öğrencilerin, 2-8 Ocak 2018 tarihleri arasında; yedek öğrencilerin, 9-10 Ocak 2018 tarihleri arasında kayıt yaptırmaları gerekiyor.

 

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri