Ecen Sigorta
20 Eylül 2018 Perşembe
Anasayfa > YAŞAM > Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri sürüyor
Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri sürüyor

Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri sürüyor

16.04.2018 09:26 12 14 16 18 yazdır
2018-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı kapsamında Bartın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nce kadınlara “6284 Sayılı Kanun, ŞÖNİM Hizmetleri, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın-Erkek Eşitliği konularında eğitim verildi.


NİLAY MERYEM ÇÖMLEK


Bartın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. “2018-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı” ve “2016-2020 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı” kapsamında geçtiğimiz günlerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, KOSGEB İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü personeli ile Hendekyanı Kuran Kursu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Fındık Yetiştiriciliği Kursu kursiyerlerine “6284 sayılı Kanun”, “ŞÖNİM Hizmetleri”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “Kadın-Erkek Eşitliği” konularında eğitim verildi.

 Hedef; zihniyet dönüşümü sağlamak

 

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nın ilk defa 2012-2015 yıllarını kapsayacak şekilde yapıldığını, daha sonra ise 2016-2020 dönemini kapsayacak şekilde güncellendiğini ifade eden Bartın Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Ayla Ünal,  Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı ile hedeflerinin toplumda zihniyet dönüşümü sağlamak olduğunu belirtti. Ünal, “Şiddetle Mücadele Eylem Planı ile hedefimiz; toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele konularında yerel düzenlemelerin ilgili mevzuatla uyumlaştırılması, kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması amacıyla toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, ev içi şiddet konularında toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve zihniyet dönüşümünü sağlamak, koruyucu ve önleyici hizmet sunumunun geliştirilmesi ve şiddete maruz kalan kadınların güçlendirilmesi, il genelinde etkin bir işbirliğinin çok sektörlü yaklaşım çerçevesinde güçlendirilmesi ve sürdürülmesidir” diye konuştu.

 

6284 Sayılı Kanun alınacak tedbirleri kapsıyor

 

“6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Kadına Yönelik Hizmetler” konusunda sunum yapan ŞÖNİM Müdürü Ünal, 6284 Sayılı Kanun’un kapsamından bahsederken “Kadın müracaatçılarımıza yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerimiz 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun esas alınarak uygulanır. Bu kanun; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin düzenlenmiştir” dedi. Ünal, ŞÖNİM hakkında da bilgiler verirken de şunları söyledi:

 

Başvuranın beyanı esas alınıyor

 

“ŞÖNİM, şiddet olgusunun nedenleri, varlığı ve sonuçları ile tek elden ve çok yönlü mücadele edilmesi amacıyla kurulmuştur. ŞÖNİM’ler şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildiği; yeterli ve gerekli personelin görev yaptığı; tercihen kadın personelin istihdam edildiği ve çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre yürütüldüğü merkezlerdir. ŞÖNİM’ler; 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri; temel insan haklarına dayalı, kadın erkek eşitliğine duyarlı, sosyal devlet ilkesine uygun olarak hizmet sunar. Şiddetsiz yaşam hakkının korunması ve şiddetin önlenmesi odaklı yaklaşımı esas alır. Mağdurların kendilerini güvende hissetmesini amaçlar. Mağdurların ekonomik, hukuki, sosyal ve psikolojik açıdan desteklenmesini ve güçlenmesini esas alır. Gizlilik prensibini dikkate alarak hizmet sunar. Yapılacak işlemler konusunda başvuranları bilgilendirir. Başvuranın beyanını esas alır. Çocuğa ilişkin yapılacak işlemlerde çocuğun yüksek yarar ve esenliğini gözetir.

 

Kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde

 

Şiddet Önleme ve izleme Merkezleri hizmetlerini ilgili kuruluşların işbirliği ve desteği ile yürütür. ŞÖNİM Yönetmeliği ile illerde şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla Vali başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katılımıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonları oluşturulmuştur.


Çalışanlara periyodik eğitimler veriliyor

 

ŞÖNİM’de şiddet mağdurlarının ve beraberindeki çocukların farklı ihtiyaçlarına cevap vermek için farklı uzmanlık alanlarından yarı zamanlı ya da tam zamanlı personel görev yapmaktadır. Böylelikle şiddet mağdurlarının ve beraberindeki çocukların ihtiyaç duyduğu destek, işbirliği ile tek mekanizma tarafından sağlanmaktadır. ŞÖNİM’de çalışanlara, çalışma alanları ile ilgili mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik periyodik eğitimler düzenlenmektedir.

 

ŞÖNİM’e kimler başvurabilir?

 

ŞÖNİM hizmetlerinden; ev içi şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar ve aile bireyleri, tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişiler yararlanır. Şiddet uygulayana yönelik hizmetler, ŞÖNİM koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülür.

 

Nasıl başvurulabilir?

 

ŞÖNİM’e başvuru; hizmetlerden yararlanacak kişilerin bizzat başvurusu veya şikâyeti, ilgili kurum ve kuruluşların yönlendirmesi, yetkili makam tarafından verilen koruyucu veya önleyici tedbir kararı, üçüncü kişilerin ihbarı, Cumhuriyet Savcılığı, kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile sivil toplum kuruluşlarının ihbarı, ALO 183’e yapılan başvurular ile gerçekleşebilir. Başvurular meslek elemanları tarafından güvenli bir ortamda ve özel görüşmeler gerçekleştirilerek değerlendirilmektedir.

 

Birçok hizmet sağlanıyor

 

ŞÖNİM’de; gerek şiddet mağduruna gerek şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilere merkez bünyesinde koordinasyon hizmeti, psiko-sosyal destek hizmeti, hukuki destek hizmeti, eğitim ve mesleki destek hizmetleri, sağlık destek hizmeti, ekonomik destek hizmeti, müdahale ve yönlendirme hizmeti ve önleyici hizmetler sunulmaktadır. ŞÖNİM’de şiddetin önlenmesi ve tedbir kararlarının izlenmesine yönelik hizmetler, şiddet mağduru kişilere yönelik hizmetler, şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali bulunan kişilere yönelik hizmetler verilmektedir. ŞÖNİM’lerde şiddetin önlenmesi ve tedbir kararlarının izlenmesine yönelik hizmetler olarak tedbir kararlarının alınmasına, uygulanmasına ve sonlandırılmasına yönelik ilgili mercilere başvuruda bulunmak, mağdura verilen barınma, geçici maddi yardım, sağlık, adli yardım ve benzeri hizmetleri koordine etmek, koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının izlenmesi amacı ile elektronik veri bankası oluşturmak, şiddetin sonlandırılmasına yönelik programlar hazırlamak ve uygulamak, sivil toplum kuruluşları ile şiddetin önlenmesi ve kadın erkek eşitliğinin sağlanması ile insan hakları konularında gizlilik ilkesine uygun çalışmalar gerçekleştirmektir.

 

Şiddet mağduruna yönelik destek hizmetler…

 

ŞÖNİM’de çalışan meslek elemanları tarafından şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklara psiko-sosyal destek hizmeti ile danışma, yönlendirme ve rehberlik hizmetleri verilir. Barınma ihtiyaçlarının olması halinde kadın konukevine yönlendirilir ve yerleştirilir. Ekonomik yoksunluk içinde bulunan şiddet mağduru kadınlara ilgili mevzuat kapsamında maddi yardım ödemelerinin yapılması sağlanır. Kurum avukatları ya da barolardan sağlanan avukatlar aracılığı ile danışmanlık hizmeti verilir. Can güvenliği riski bulunması halinde mağdur ve beraberindeki çocukların koruma altına alınması konusunda ilgili kurumlarla işbirliği yapılır. Şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklara ihtiyaç duymaları halinde sağlık hizmeti sağlanır. Sağlık raporlarının alınması ve tedavi süreçlerinde, sağlık kuruluşlarından öncelikli olarak yararlanmaları sağlanır.

 

Çocuklar ücretsiz kreş hizmetinden yararlandırılıyor

 

Şiddet mağduru veya şiddet uygulayan, ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitime yönlendirilir; sonuçları takip edilir, iş bulmaları konusunda rehberlik yapılır. Şiddet mağduru ve beraberindeki çocukların eksik kalan ya da devam eden eğitimlerini sürdürmelerine yönelik rehberlik ve ilgili kurumlara yönlendirilmeleri sağlanır. Şiddet mağdurunun beraberindeki çocuklar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ücretsiz kreş hizmetinden yararlandırılır.

Şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilere de mahkeme kararlarının izlenmesi ve uygulanmasının takibi, eğitim ve rehabilitasyon programlarına yönlendirme ve takibi, sağlık kuruluşunda muayene veya tedavi için yönlendirme ve izleme, meslek edindirme kurslarına yönlendirme ve takibi gibi hizmetler verilmektedir.”

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri