Ecen Sigorta
22 Eylül 2018 Cumartesi
Anasayfa > YAŞAM > Kadına şiddete karşı birlikte mücadele ediyoruz!

Kadına şiddete karşı birlikte mücadele ediyoruz!

08.03.2018 09:34 12 14 16 18 yazdır
Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü… Ne yazık ki kadının yaşadığı sorunlardan biri bu yıl da şiddet oldu.
Kadına şiddete karşı birlikte mücadele ediyoruz!


Nilay Meryem ÇÖMLEK

“Kadınlar şiddete uğradıkları zaman bundan asla utanmamalı çünkü şiddete uğramak değil, şiddet uygulamak utanılacak bir konudur.” diyen Aile ve Sosyal Politikalar Bartın İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Ayla Ünal, şiddet gören kadınlara ne yapmaları gerektiği konusunda önemli tavsiyelerde bulunarak Bakanlığın hizmetlerini anlattı.

Ülkemizde ataerkil aile yapısı nedeniyle aile içinde kadına şiddet uzun yıllar mahrem alan kabul edildi ve kadının şiddete katlanması gerektiği baskısı yapıldı. Oysaki kadına yönelik şiddet her şeyden önce bir insan hakkı ihlalidir. Bu nedenle de aile içi şiddetle mücadele, toplumsal bir sorundur ve bu sorunla mücadele, devletin öncelikli görevleri arasındadır. 

Aile içi şiddete maruz kalan kadın; fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik yönden zarar görür. Şiddete maruz kalan kadın, yaşadığı korku nedeniyle ne yapacağını bilemez, durumu polise veya adli makamlara bildirdiği halde, olayı tekrar yaşayacağını, daha incineceğini veya bir sonuç alamayacağını düşünebilir. Oysaki mevzuatlarda yapılan düzenlemelerle kadın korunmakta ve bu süreçten mümkün olan en alt seviyede zarar görmektedir.

Şiddet mağduru ve şiddete uğrama tehlikesi olan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı takip mağduru kişilerin korunması 6284 sayılı Kanun kapsamında yer alıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kadına şiddetle mücadele konusunda da büyük bir hassasiyetle çalışıyor.
Peki aile içi şiddete maruz kalan kadın ne yapmalı, şiddet mağduru kadınların hakları neler, Bakanlık şiddet mağduru kadınlara ne gibi hizmetler sunuyor? İşte bu soruları ve daha fazlasını Aile ve Sosyal Politikalar Bartın İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Ayla Ünal’a sorduk.


“Kadın yönelik şiddet suçtur”


İlk olarak kadına yönelik şiddetin suç olduğunun altını bir kez daha çizen Ünal, şiddet mağduru kadınlara seslenerek “Kadına yönelik şiddet; nerede yaşanırsa yaşansın kadınlara kadın oldukları için uygulanan ve fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik zarar veren eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma anlamına gelir. Kadına yönelik şiddet suçtur. Şiddet genellikle tek seferlik değildir. Şiddet uygulayan pişmanlık yaşayıp değişeceğine söz verebilir ancak dur denilmezse şiddet tekrar eder. Şiddet uygulayan sizi suçlayabilir. Uyguladığı şiddete bahaneler bulabilir. Şiddetin nedeni siz değilsiniz. Kendinizi suçlu hissetmeyin, utanmayın. Sizinle aynı şeyleri yaşayan çok sayıda kadın var. Yalnız değilsiniz.” dedi.

Kadına yönelik şiddete ilişkin genel bilgiler verirken Kadın konukevleri ve ŞÖNİM’de sağlanan hizmetleri de anlatan Ünal, şunları söyledi:
Şiddete maruz kalan kişi nerelere başvurabilir?


Şiddete maruz kalan kişi; polis veya jandarma gibi kolluk birimleri, şiddet önleme ve izleme merkezleri, sosyal hizmetleri merkezleri, aile ve sosyal politikalar il müdürlükleri, baroya bağlı kadın danışma merkezleri ve adli yardım kurulları, belediyeler ile sivil toplum kuruluşlarına bağlı kadın danışma merkezlerine ve ‘ALO 183 Aile Kadın, Çocuk, Engelli Sosyal Hizmet Danışma Hattı’na başvurabilirler. Şiddetten haberdar olan üçüncü kişilerin bildirimleri de ihbar kabul edilmektedir.


Şiddette maruz kalan kişilerin yararlanabileceği bir destek hattı var mı?


Engelli, yaşlı, çocuk ve şiddete uğrayan kadınlara ilişkin ihbarları değerlendirmek ve acil durumları ilgili kurumlara bildirmek, ihtiyaca göre rehberlik ve danışma hizmeti vermek için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde, ALO 183 Aile Kadın, Çocuk, Engelli Sosyal Hizmet Danışma Hattı, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki ‘ALO 183 Aile, Kadın, Çocuk, Engelli Sosyal Hizmet Danışma Hattı’, aile ve sosyal politikalar il müdürlükleri, şiddet önleme ve izleme merkezleri (ŞÖNİM) ve sosyal hizmet merkezleri ile belediyelerin kadın danışma merkezleri, sivil toplum kuruluşlarının kadın danışma merkezleri, baroya bağlı kadın danışma merkezleri ve adli yardım kurulları şiddete uğrayan ya da uğrama riski taşıyan ve desteğe gereksinimi olan kadınlara yönelik danışma ve destek hizmetleri vermektedir.


Kadın konukevleri hangi amaçla hizmet vermektedir?


Kadın konukevleri; fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü istismara veya şiddete uğrayan kadınların, şiddetten korunması, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi ve bu dönemde kadınların varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılanmak suretiyle geçici süreyle kalabilecekleri ve kadın konukevi, sığınmaevi, kadın sığınağı, kadınevi, şefkatevi ve benzeri adlarla açılmış ya da açılacak yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.


Kadın konukevine başvurular ne şekilde yapılmaktadır?


Kadın konukevinden faydalanmak isteyen kadınlar; kolluk birimleri, şiddet önleme ve izleme merkezleri, sosyal hizmetleri merkezleri, aile ve sosyal politikalar il müdürlükleri, baroya bağlı kadın danışma merkezleri ve adli yardım kurulları ile belediyeler ile sivil toplum kuruluşlarına bağlı kadın danışma merkezlerine ve ALO 183 Aile Kadın, Çocuk, Engelli Sosyal Hizmet Danışma Hattı’na başvurabilirler. Şiddetten haberdar olan üçüncü kişilerin bildirimleri ihbar kabul edilmektedir. Ayrıca 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında mülki idare amiri, aile mahkemesi hâkimi, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk amirinin kararı üzerine şiddet önleme ve izleme merkezi tarafından ilk kabul birimine veya kadın konukevine kadın kabulü yapılmaktadır.


Kadın konukevinde hangi hizmetler veriliyor?


Şiddete uğrayan kadınlarda ve çocuklarda şiddet sonucu ortaya çıkan umutsuzluk, değersizlik, suçluluk, utanç ve korku gibi duyguların aşılması, yeni yaşam seçeneklerini sağlıklı biçimde belirleyebilmeleri yönünde psikolojik destek sağlanması buna ek olarak hukuki destek almaları için Barolarla, iş ve meslek sahibi olabilmeleri için gerek Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı Halk Eğitim Merkezleri ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile işbirliği yapılmaktadır. Ayrıca yine kadınların durumlarının, aileleri ya da eşleri ile olan anlaşmazlıklarının incelenmesi ve sorunlarının giderilmesine yönelik mesleki çalışmalar ile birlikte kadın ve çocuklara doğrudan ya da ilgili kuruluşlara yönlendirmek suretiyle güvenlik, danışmanlık, tıbbi destek, ekonomik destek, mesleki eğitim kursu, grup çalışmaları, çocuklar için kreş desteği, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler vb. alanlarda destek sunulmaktadır.
ŞÖNİM nedir?


Son olarak da Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi(ŞÖNİM) hizmetleri hakkında da bilgiler veren Ünal, “Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında kurulmuş ve yürüteceği hizmet ve faaliyetler söz konusu kanun ile düzenlenmiş olan kuruluşlardır. ŞÖNİM gerekli uzman personelin görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verildiği, çalışmalarını tek kapı sistemi ile 7 gün 24 saat esasına göre yürüten, insan onuruna yaraşır etkili ve süratli hizmet sunumu sağlayan, kadının ekonomik, psikolojik, hukuki ve sosyal olarak güçlendirilmesi odaklı merkezlerdir.


Şiddet mağduruna yönelik destek hizmetler nelerdir?


6284 sayılı Kanunun maddelerinde korunan kişi ve şiddet uygulayana yönelik ŞÖNİM’lerde yürütülecek hizmetler; şiddetin önlenmesi ve tedbir kararlarının izlenmesine yönelik hizmetler, şiddet mağduru kişilere yönelik hizmetler, şiddet uygulayan/uygulama ihtimali bulunan kişilere yönelik hizmetler olmak üzere üç ana başlıkta belirlenmiştir.

ŞÖNİM’de çalışan meslek elemanları tarafından şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklara psiko-sosyal destek hizmeti ile danışma, yönlendirme ve rehberlik hizmetleri verilir. Barınma ihtiyaçlarının olması halinde kadın konukevine yönlendirilir ve yerleştirilir. Ekonomik yoksunluk içinde bulunan şiddet mağduru kadınlara ilgili mevzuat kapsamında maddi yardım ödemelerinin yapılması sağlanır. Kurum avukatları ya da barolardan sağlanan avukatlar aracılığı ile danışmanlık hizmeti verilir. Can güvenliği riski bulunması halinde mağdur ve beraberindeki çocukların koruma altına alınması konusunda ilgili kurumlarla işbirliği yapılır. Şiddet mağduru ve beraberindeki çocuklara ihtiyaç duymaları halinde sağlık hizmeti sağlanır. Sağlık raporlarının alınması ve tedavi süreçlerinde, sağlık kuruluşlarından öncelikli olarak yararlanmaları sağlanır. Şiddet mağduru veya şiddet uygulayan, ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitime yönlendirilir; sonuçları takip edilir, iş bulmaları konusunda rehberlik yapılır. Şiddet mağduru ve beraberindeki çocukların eksik kalan ya da devam eden eğitimlerini sürdürmelerine yönelik rehberlik ve ilgili kurumlara yönlendirilmeleri sağlanır. Şiddet mağdurunun beraberindeki çocuklar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ücretsiz kreş hizmetinden yararlandırılır.”

ŞÖNİM Müdürü Ünal, son olarak şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilere de mahkeme kararlarının izlenmesi ve uygulanmasının takibi, eğitim ve rehabilitasyon programlarına yönlendirme ve takibi, sağlık kuruluşunda muayene veya tedavi için yönlendirme ve izleme, meslek edindirme kurslarına yönlendirme ve takibi gibi hizmetler verildiğini kaydetti.

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri