Ecen Sigorta
22 Eylül 2018 Cumartesi

İLAN T.C. BARTIN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/1 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İLAN

T.C.

BARTIN

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                   : Bartın İli Merkez İlçe Kemerköprü Mahallesi Ada No: 100, Parsel No:5 te kayıtlı 210.56 M2. alanındaki bahçeli ahşap ev cinsinden taşınmaz.

(Bilirkişi raporuna göre taşınmazın Bartın Belediyesi meskun alanı içinde, çevresinde konut amaçlı yapılaşma olduğu, şehir merkezine 140 metre mesafede, ulaşımı kolay, önünden toplu taşıma araçlarının geçtiği, her türlü alt yapı hizmetlerinden faydalanıldığı, imar planına göre 3 kat konut alanında kaldığı, kentsel sit alanlarında olup, korunacak sokağa cepheli olduğu, kentsel sit alanı koşullarına göre mevcut bina alanında yapılaşmaya izin verilebileceği, taşınmaz üzerinde 88.36 M2. taban alanlı, üst katların karkas dolguları ahşap ve tuğla, dış cephe sıvasız, çatısı ahşap, üzeri kiremit örtülü, takribi 100 yıllık, ayrıca taşınmaz üzerinde bulunan kömrülüğün 22.50 M2. taban alanlı, yığma yarı kagir sistemde inşa edildiği, sıvasız tuğla duvarlı, çatısı ahşap, üzeri kiremit örtülü, takribi 20 yıllık olduğu bildirilmiştir.)

İmar Durumu               : İmar planına göre 3 kat konut alanında kaldığı bildirilmiştir.

Kıymeti                        : 290.380.00 TL

KDV Oranı                   : %18

Kaydındaki Şerhler     : Kaydındaki gibi olup, tapu maliki Süleyman kızı "PEMBE" ye Bartın Defterdarı kayyım olarak atanmıştır.

1. Satış Günü               : 13/04/2018 günü 10:00 -10:15 arası

2. Satış Günü              : 08/05/2018 günü 10:00 -10:15 arası

Satış Yeri                    : BARTIN ADLİYESİ GİRİŞ KATTA BULUNAN MÜZAYEDE ODASI

            Satış şartları :

            1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

            2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

            3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

            4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsildi mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

            5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

            6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 01/03/2018

BV.2018/82İlanlara Geri Dön