Ecen Sigorta
22 Eylül 2018 Cumartesi

T.C. BARTIN İCRA DAİRESİ 2017/333 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

İ L A N

T.C.

BARTIN

İCRA DAİRESİ

2017/333 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

           

            Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri.

1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri :      Bartın ili Merkez ilçesi Yukarışeyhler Köyü Karagöl Mevkii 385 ada 6 parsel sayılı 4.053,05 m2 yüzölçümü, ana taşınmaz niteliği tarla olan Musa Topal üzerine TAM hisse oranı ile kayıtlı bulunan taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. 04/07/2017 tarihli bilirkişi daporunda" Bartın İl Özel İdare Müdürlüğünüde yapılan incelemelerde kurumda yetkili kişiden şifahen edinilen bilgilere göre kıymet taktiri yapılan taşınmaz Bartın İl Özel İdare Müdürlüğü sınırları içerisinde, köy yerleşik alanı dışarısında olup, kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. " denilmiştir.

Adresi                         : Merkez / BARTIN Yüzölçümü : 4.053,05 m2     Arsa Payı : TAM

İmar Durumu               : Bartın İl Özel İdare Müdürlüğü sınırları içerisnde, köy yerleşik alanı sınırları dışarısında olup, kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır.

Kıymeti                        : 8.000,00 TL     KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler     : 3303 sayılı yasanın 3. maddesi gereğince idarenin ve ruhsat sahiplerinin maden araştırma ve işletme faaliyetlerine müdahale edilemez. Bundan doğacak zararlarda mülkiyet hakkına dayanılarak bir hak ve tazminat iddasında bulunulamaz.

1. Satış Günü              : 01/03/2018 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü              : 29/03/2018 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri                    : Bartın Adliyesi Otopark Girişi-Otopark Nizamiye Binası

Önü-Mmerkez/BARTIN

Elektronik Ortamda Teklif Başlangıç ve Bitiş Tarihi

Birinci Artırma İçin         : 09/02/2018 - 28/02/2018

İkinci Artırma İçin          : 06/03/2018 - 28/03/2018

            Satış şartları :

            1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

            2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

            3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarım özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

            4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

            5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

            6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/333 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/01/2018

BV.2018/35

 İlanlara Geri Dön